Geurfilters voor afvalwatersector


Toepassingen: Geuren afkomstig van rioleringen H2S, chemische dampen, voedingsindustrie, waterzuivering

  • volledig roestvrij staal 316L, plaatdikte 3 mm
  • kan gevuld worden met Oxikorrels of aktief koolstofkorrels voor neutralisatie van gassen
  • lange werking
  • weinig onderhoud
  • robuuste, stevige uitvoering
  • kan voorzien worden van een hangslot

ALGEMENE WERKING VAN DE FILTERMAT GEURFILTERS

De geurfilters zijn zelf ademende geurfilters die worden toegepast voor het bestrijden van geur welke afkomstig is van ondermeer rioolgemalen, afvalwaterbassins en dergelijke. In het geurfilter bevindt zich één of meerdere filterzakken of één of meerdere cassettes die gevuld worden met Oxikorrels of aktief koolstofkorrels of een menging van beide.

 

Algemene toepassing van de FILTERMAT geurfilters

Door het filter bv. op of in het dek van het gemaal of bassin te plaatsen, vaak op een ontluchting, worden de vervuilde luchtstromen, ten gevolge van niveaustijgingen, door het filter geleid.
Het Filtermat geurfilter werd ondermeer ontwikkeld om overlast veroorzaakt door kleine of grote hoeveelheden H2S te bestrijden.

 

De werking van de Oxikorrels

Onze Oxikorrels zijn een unieke combinatie van geactiveerd aluminiumoxide (Al2O3), geïmpregneerd met kaliumpermanganaat (KMnO4 – de paarse stof in de Oxikorrels) en een geringe hoeveelheid vrij water (H2O). Het wordt geproduceerd in de vorm van lichtpaars gekleurde bolletjes met een diameter van ong. 5 mm.

Op het oppervlak van de korrels vindt een twee-fasen proces plaats. Eerst worden de verontreinigde moleculen geabsorbeerd op de microporeuze oppervlakten van de bolletjes. Daarna dringen de stankveroorzakende en corrosieve gassen (H2S) via het microporeuze oppervlak door in de korrel waarna een chemisch oxidatieproces plaats vindt door de in de bolletjes aanwezige reagentia, zonder dat hierbij dampen ontstaan.
De onverzadigde koolwaterstoffen en organische stoffen oxideren tot CO2 en H2O. Zwavelwaterstof (H2S ) wordt gebonden in de vorm van kalium- of mangaansulfaat of blijft in de korrel achter als elementaire zwavel.
De verbruikte korrels zijn onschadelijk en kunnen bij het huis-, tuin- en keukenafval gedeponeerd worden.

 

Onderhoud

Bij gebruik van Oxikorrels op ontluchtingen van bufferkelders zal men in het algemeen pas tot vervanging van de korrels overgaan indien het filter in merkbare mate stank gaat doorlaten. Hoe vaak dit per jaar dient te gebeuren is geheel afhankelijk van de hoeveelheid lucht welke door het filter gaat en de concentratie van te oxideren gassen hierin. Het onderhoud van een filtersysteem voorzien van Oxikorrels beperkt zich tot het op gezette tijden nemen van een monster korrels, waarna op zeer eenvoudige visuele wijze gecontroleerd kan worden of de korrels nog actief zijn: op het moment dat er geen paarse kleur meer zichtbaar is zijn de korrels uitgewerkt; er dienen een aantal korrels geplet te worden zodat met name de binnenzijde van de korrel op kleur indicatie gecontroleerd kan worden. Af en toe opschudden van de korrels geeft een beter rendement. Bij onze nieuwe korrels is de levensduur verlengd door vergroting van de hoeveelheid actieve stof in de korrels en oppervlak vergroting.

 

Kleuranalyse

Geheel paars : 100% werking. Bruin van kleur : nog 80% actieve werking aanwezig. Geheel wit : 0% werking.
Kleurverloop : paars, gelig, licht bruin, donkerbruin, zwart, grijs en uiteindelijk wit.

 

Plaatsing

De geurfilters dienen op of in een horizontaal vlak gemonteerd te worden (b.v. een betondek of afsluitluik) en kunnen eventueel over de bestaande ontluchting heen gemonteerd worden.

 

Uitvoeringen en types

Dit robuust type geurfilters zijn gemaakt van roestvrij staal 316 (SS).
Onze speciale paarse Oxikorrels zullen ondermeer de H2S concentratie beneden de 0,1 ppm brengen. De chemiesorptiereaktie geeft een verkleuring van paars naar bruin naar zwart en wit zodat het vervangingsmoment gemakkelijk kan bepaald worden. Ze verwijderen eveneens zwaveldioxide, mercaptanen, amines, aldehydes enz. en zijn dus uitstekend geschikt voor het behandelen van gassen in afvalwaterzuiveringsinstallaties. Het is natuurlijk belangrijk dat er voldoende contacttijd is en dat er voldoende product aanwezig is om het gewenste resultaat en een aanvaardbare standtijd te behalen.

inbouw geurfilter voor pompput

Inbouwmodel voor pompputten

– materiaal : volledig roestvrij staal 316L, plaatdikte 3 mm
– filterlichaam 610 mm vierkant met een wegneembare bodemplaat
– filterlichaam voorzien van wegneembaar roestvrij stalen 316L regenscherm
– deksel met handvaten en stangen voor het aanbrengen van hangsloten
– luchttoevoeropening 610 mm vierkant
– vulling :

  • 4 kunststof cassettes samengebouwd tot 2 modules (V-vorm) met afmetingen 600x300x300 mm met totaal van 44 kg (2 x 22 kg) speciale oxikorrels voor neutralisatie van gassen van afvalwater
  • een glasvezelfilter is onderaan voorzien om eventuele condensatie te vermijden

– filter is geschikt voor inbouw in de inspectieput
– totale hoogte : ong. 600 mm

Opbouwmodel voor ventilatoraansluiting

– materiaal : volledig roestvrij staal 316L, plaatdikte 3 mm
– filterlichaam 610 mm vierkant
– filterlichaam voorzien van wegneembaar roestvrij stalen 316L regenscherm
– deksel met handvaten en stangen voor aanbrengen van hangsloten
– vulling :

  • 4 kunststof cassettes samengebouwd tot 2 modules (V-vorm) met afmetingen 600x300x300 mm met totaal van 44 kg (2 x 22 kg) speciale oxikorrels voor neutralisatie van gassen van afvalwater
  • een glasvezelfilter en eventueel demistorpacking zijn onderaan voorzien om eventueel condens te verwijderen

– luchtaansluitbuis ∅ 200 mm (rvs buisstuk met kraag en PVC losse flens) voor externe luchtaanvoer van de indikbuffer
– condensaflaat aan de inlaatzijde met 1″ rvs bolkraan
– filter is geschikt voor buitenopstelling en verankering op betonnen sokkel
– aanbevolen max. debiet : 1300 m³/uur
– totale hoogte : ong. 1 m

Categorie: