Geurfilter – dampslot


GEURFILTER VOOR AFVALWATER en INDUSTRIE SECTOR

 

Toepassingen : Geuren afkomstig van rioleringen H2S, chemische dampen, voedingsindustrie, waterzuivering

 • bestrijden van geur uit rioolgemalen, afvalwaterbassins, …
 • met Oxikorrels of aktief koolstofkorrels
 • zelfademende geurfilters

Verschillende modellen zijn verkrijgbaar:

 • TPFDSK07PVC-DN100 Max. aanbevolen debiet 200 l/uur lucht – D = 250 mm – H = 495 mm
 • TPFDSK11PVC-DN150 Max. aanbevolen debiet 500 l/uur lucht – D = 400 mm – H = 500 mm
 • TPFDSK15HDPE Max. aanbevolen debiet 1200 l/uur lucht – D = 800 mm – H = 700 mm
 • TPFDSK16HDPE Max. aanbevolen debiet 1500 l/uur lucht – D = 800 mm – H = 1000 mm

ALGEMENE WERKING

Onze zelfademende geurfilters worden toegepast voor het bestrijden van geur welke afkomstig is van ondermeer rioolgemalen, afvalwaterbassins en dergelijke. In het geurfilter bevindt zich een filterzak die gevuld wordt met Oxikorrels of aktief koolstofkorrels.

 

Algemene toepassing van de FILTERMAT geurfilters

Door het filter bv. op het dek van het gemaal of bassin te plaatsen, vaak op een ontluchting, worden de vervuilde luchtstromen, ten gevolge van niveaustijgingen, door het filter geleid.
De Filtermat geurfilter werd ondermeer ontwikkeld om overlast veroorzaakt door kleine of grote hoeveelheden H2S te bestrijden.

DE WERKING VAN DE OXIKORRELS

Onze Oxikorrels zijn een unieke combinatie van geactiveerd aluminiumoxide (Al2O3), geïmpregneerd met kaliumpermanganaat (KMnO4 – de paarse stof in de Oxikorrels) en een geringe hoeveelheid vrij water (H2O). Het wordt geproduceerd in de vorm van lichtpaars gekleurde bolletjes met een diameter van ong. 5 mm.
Op het oppervlak van de korrels vindt een twee-fasen proces plaats. Eerst worden de verontreinigde moleculen geabsorbeerd op de microporeuze oppervlakten van de bolletjes. Daarna dringen de stankveroorzakende en corrosieve gassen (H2S) via het microporeuze oppervlak door in de korrel waarna een chemisch oxidatieproces plaats vindt door de in de bolletjes aanwezige reagentia, zonder dat hierbij dampen ontstaan.

De onverzadigde koolwaterstoffen en organische stoffen oxideren tot CO2 en H2O. Zwavelwaterstof (H2S ) wordt gebonden in de vorm van kalium- of mangaansulfaat of blijft in de korrel achter als elementaire zwavel. De verbruikte korrels zijn onschadelijk en kunnen bij het huis-, tuin- en keukenafval gedeponeerd worden.

oxikorrels voor geurfiltratie

ONDERHOUD

Bij gebruik van Oxikorrels op ontluchtingen van bufferkelders zal men in het algemeen pas tot vervanging van de korrels overgaan indien het filter in merkbare mate stank gaat doorlaten. Hoe vaak dit per jaar dient te gebeuren is geheel afhankelijk van de hoeveelheid lucht welke door het filter gaat en de concentratie van te oxideren gassen hierin. Het onderhoud van een filtersysteem voorzien met Oxikorrels beperkt zich tot het op gezette tijden nemen van een monster korrels, waarna op zeer eenvoudige visuele wijze gecontroleerd kan worden of de korrels nog actief zijn: op het moment dat er geen paarse kleur meer zichtbaar is zijn de korrels uitgewerkt; er dienen een aantal korrels geplet te worden zodat met name de binnenzijde van de korrel op kleur indicatie gecontroleerd kan worden. Af en toe opschudden van de korrels geeft een beter rendement. Bij onze nieuwe korrels is de levensduur verlengd door vergroting van de hoeveelheid actieve stof in de korrels en oppervlak vergroting.

KLEURANALYSE

 • Kleurverloop : paars, gelig, licht bruin, donkerbruin, zwart, grijs en uiteindelijk wit
 • Geheel paars : 100% werking
 • Bruin van kleur : nog 80% actieve werking aanwezig
 • Geheel wit : 0% werkingPlaatsing

 

PLAATSING

De geurfilters dienen op een horizontaal vlak gemonteerd te worden (b.v. een betondek of afsluitluik) en kan eventueel over de bestaande ontluchting heen gemonteerd worden.

 

UITVOERINGEN EN TYPES

De standaarduitvoering is van zeer stevig PVC gemaakt. Eventueel kan de bouwheer een RVS of betonnen omkasting met deur en luchtgaten over de geurfilter aanbrengen.

Verschillende modellen zijn verkrijgbaar:

 • TPFDSK07PVC-DN100 Max. aanbevolen debiet 200 l/uur lucht – D = 250 mm – H = 495 mm
 • TPFDSK11PVC-DN150 Max. aanbevolen debiet 500 l/uur lucht – D = 400 mm – H = 500 mm
 • TPFDSK15HDPE Max. aanbevolen debiet 1200 l/uur lucht – D = 800 mm – H = 700 mm
 • TPFDSK16HDPE Max. aanbevolen debiet 1500 l/uur lucht – D = 800 mm – H = 1000 mm

De geurfilters worden voorzien van een filterzak met Oxikorrels of aktief koolstofpellets of een speciale mengeling.
Andere debieten en speciale uitvoeringen op aanvraag.

 

De grotere type geurfilters zijn gemaakt van zeer robuust, slagvast High Density Poly Ethyleen. Deze constructie uit HDPE is volgens onze bevindingen veel beter dan een constructie van rvs of aluminium. De ervaring heeft ons geleerd dat de complexe chemische gassen die aanwezig zijn in afvalwater ook rvs kunnen aantasten !

Onze speciale paarse Oxikorrels zullen ondermeer de H2S concentratie beneden de 0,1 ppm brengen. De chemiesorptiereaktie geeft een verkleuring van paars naar bruin naar zwart en wit zodat het vervangingsmoment gemakkelijk kan bepaald worden. Ze verwijderen eveneens zwaveldioxide, mercaptanen, amines, aldehydes enz. en zijn dus uitstekend geschikt voor het behandelen van gassen in afvalwaterzuiveringsinstallaties. Het is natuurlijk belangrijk dat er voldoende contacttijd is en dat er voldoende product aanwezig is om het gewenste resultaat en een aanvaardbare standtijd te behalen.

slechte geuren hechten zich aan de oxikorrels
geurfilters met dampslot
Geurfilters met dampslot
werking van een geurfilter

TPFDSK07PVC-DN100

Max. aanbevolen debiet 30.000 l/uur lucht – D = 270 mm – H = +/- 538 mm

geurfilter

TPFDSK11PVC-DN125

Max. aanbevolen debiet 150.000 l/uur lucht – D = 420 mm – H = 645 mm

geurfilters dampslot
Categorie: