,

Actieve koolstofkorrels


 • Toepassingen: HVAC, Industrie, geuren, chemische dampen, voedingssector
 • Korrel of schilfer: dikte 3 & 4 mm beschikbaar
 • Filtratiemedium: koolstof
 • Maximale temperatuur: 80°C
 • Maximale relatieve vochtigheidsgraad: 70%

 

ACTIEVE KOOLSTOFKORRELS FTRHL SERIE

ACTIEF KOOLSTOFFILTERS TER ABSORPTIE VAN SCHADELIJKE STOFFEN EN GEUREN

We worden ons de negatieve eigenschappen van onze omgeving steeds bewuster. Hinder en last tolereren we niet meer, het beschermen van ons milieu, onze lucht zijn zeer belangrijke aspecten geworden.
Actief kool wordt over het algemeen uit steen-, houts-, of bruinkool, turf of kokosnootschalen vervaardigd.
Door thermische of chemische activering wordt het inwendig oppervlak van de kool middels deze activatie aanzienlijk vergroot. De poriën verdeelt men onder naar poriëngrootte. Microporiën hebben een doorsnede van < 1 x 10 m, mesoporiën van 1-25 x 10 liggen boven de 25 x 10 m. Met name het grote aantal microporiën geeft het actief kool een extreem hoog inwendig oppervlak, dat tussen de 400 en 1500 m²/g kan liggen. Een paar gram actief kool heeft al gauw een inwendig oppervlak zo groot als een voetbalveld.

ABSORPTIE

De adsorptie van de moleculen vindt hoofdzakelijk plaats door de Vanderwaalskrachten* aan het inwendig oppervlak van het actief kool. Actief kool werkt zowel in de gasfase als in de vloeistoffase. Daarnaast is actief kool inzetbaar als katalysator. Door impregnatie van het actief kool met diverse werkzame stoffen, zoals bv. metaalzouten, kunnen vaak substanties worden geabsorbeerd, die bij ongeïmpregneerde actief kool niet of nauwelijks worden geabsorbeerd. Men noemt dit proces : chemisorptie.
* Vanderwaalskrachten: Intermoleculaire aantrekkingskrachten die aanzienlijk zwakker zijn dan chemische bindingen en die veroorzaakt worden door zwakke elektrostatische interacties tussen de moleculen (de energie is vaak minder dan 1 J mol-1). De vanderwaalswisselwerking omvat bijdragen van drie effecten : permanente dipool-dipoolinteracties, die in iedere polair molecule voorkomen; interacties tussen dipolen en geïnduceerde dipolen, waarbij een dipool een geringe ladingsverplaatsing veroorzaakt in een goed polariseerbare binding en dispersiekrachten, die veroorzaakt worden door de tijdsafhankelijke polariteit tengevolge van een asymmetrische elektronenverdeling om de kernen. Zelfs bij atomen van de edelgassen komen de dispersiekrachten voor.

SOORTEN FILTERS EN VERPAKKINGEN

Filtermat kan u actieve koolstofkorrels leveren in verschillende afgewerkte producten zoals filterkaarsen, filterdoeken, cilinders en en losse verpakkingen, zoals emmers van 5l, zakken van 25 kg.
Vraag gerust naar meer info zodat wij u de juiste keuze kunnen aanbieden.

filterelement met actieve koolstof
Filterdoek met actieve kool
luchtfiltratie met actieve koolstof
actieve koolstof per emmer van 5L of 25L

DRUKVAL 3 MM AKTIEVE KOOL IN LUCHT

Grafiek werking actieve koolstof

TECHNISCHE GEGEVENS

 

 • Vocht bij verpakken 0,5 % max.
 • As 8 % max.
 • Litergewicht 455 gr/ltr
 • Ball Pan hardheid, ASTM 97% min.
 • benzene adsorptie capaciteit: bij p/po=0.9 38% – bij p/p0=0.1 31% – bij p/p0=0.01 22%
 • Iodine ads.Cap. 1000mg/g
 • CTC ads. capaciteit 54% min.
 • B.E.T. oppervlak 1050 m2/gr

DE AFFINITEIT VAN AKTIEVE KOOL IN RELATIE TOT VERSCHILLENDE VERONTREINIGENDE COMPONENTEN

De adsorptiecapaciteit van aktieve kool wordt beïnvloed door een aantal procescondities, zoals:

 • type en (onderlinge) concentratie van de componenten.
 • vochtgehalte en temperatuur van de gasstroom
 • snelheid van de gasstroom en contacttijd
 • poriëngrootte en poriënverdeling van de ingezette aktieve koolsoort.