KOOLSTOFCYLINDERS

 
Voor het ontgeuren / ontgassen van luchtstromen
  • vrijstaand of voor kanaalinbouw
  • standaard voorzien van voorfilter,
    klasse EU5/F5 volgens DIN 24185/EN 779
  • standaard uitgevoerd met slangaansluiting of flensrand
  • anti-bypass voorziening
  • speciale impregnaties mogelijk
 
Code Nr.
ECOCARB 250
ECOCARB 500
ECOCARB 750
ECOCARB 1000
ECOCARB 1500
Hoogte
250 mm
500 mm
750 mm
1000 mm
1500 mm
Dia. uitwendig
380 mm
Dia. inwendig
250 mm
Inhoud
16 liter = 8 kg
32 liter = 16 kg
48 liter = 24 kg
64 liter = 32 kg
96 liter = 48 kg
Aktief kool
RHL-30 granulaat
Nominaal luchtvolume
350 m³/u
700 m³/u
1050 m³/u
1400 m³/u
2100 m³/u
Initieel drukverlies
ca. 125 Pa
Voorfilter
type F5
Slangaansluiting
dia. 250 mm
dia. 250 mm
dia. 250 mm
dia. 250 mm
dia. 250 mm
 

Aktief koolstoffilters ter adsorptie van schadelijke stoffen en stank

We worden ons de negatieve eigenschappen van onze omgeving steeds bewuster. Hinder en last tolereren we niet meer.

Aktief kool wordt over het algemeen uit steen-, houts-, of bruinkool, turf of kokosnootschalen vervaardigd. Door thermische of chemische activering wordt het inwendig oppervlak van de kool middels deze activatie aanzienlijk vergroot.

De poriën verdeelt men onder naar poriëngrootte. Microporiën hebben een doorsnede van < 1 x 10-9 m, mesoporiën van 1-25 x 10-9 liggen boven de 25 x 10-9 m. Met name het grote aantal microporiën geeft het aktief kool een extreem hoog inwendig oppervlak, dat tussen de 400 en 1500 m²/g kan liggen. Een paar gram aktief kool heeft al gauw een inwendig oppervlak zo groot als een voetbalveld.

Adsorptie

De adsorptie van de moleculen vindt hoofdzakelijk plaats door de Vanderwaalskrachten* aan het inwendig oppervlak van het aktief kool. Aktief kool werkt zowel in de gasfase als in de vloeistoffase. Daarnaast is aktief kool inzetbaar als katalysator. Door impregnatie van het aktief kool met diverse werkzame stoffen, zoals bv. metaalzouten, kunnen vaak substanties worden geabsorbeerd, die bij ongeïmpregneerde aktief kool niet of nauwelijks worden geabsorbeerd. Men noemt dit proces : chemosorptie.

* Vanderwaalskrachten Intermoleculaire aantrekkingskrachten die aanzienlijk zwakker zijn dan chemische bindingen en die veroorzaakt worden door zwakke elektrostatische interacties tussen de moleculen (de energie is vaak minder dan 1 J mol-1). De vanderwaalswisselwerking omvat bijdragen van drie effecten : permanente dipool-dipoolinteracties, die in ieder polair molecule voorkomen; interacties tussen dipolen en geïnduceerde dipolen, waarbij een dipool een geringe ladingsverplaatsing veroorzaakt in een goed polariseerbare binding en dispersiekrachten, die veroorzaakt worden door de tijdsafhankelijke polariteit tengevolge van een asymmetrische elektronenverdeling om de kernen. Zelfs bij atomen van de edelgassen komen de dispersiekrachten voor.

Parameter voor lucht en gasreiniging

Bij toepassing van aktief koolfilters moeten de volgende parameters in ogenschouw worden genomen :

1. Lineaire luchtsnelheid (m/s)

Berekening :

luchtvolume in het kanaal (m³/u) = m/s
  frontvlak (m²) x 3600
 
  Deze waarde moet tussen de 0,2 en 0,5 m/s liggen. Is deze waarde te hoog en kan het frontvlak niet worden vergroot, danligt het voor de hand om het filter te vouwen.
 

2. Verblijftijd

Berekening :

dikte van de filterlaag (m)m = s
  lineaire luchtsnelheid (m/s)
 
  Deze waarde moet >/= 0,1 s zijn.
 
3. Aard der componenten
4. Concentratie
5. Temperatuur. Hoe lager de temperatuur (max. 60°C) des te groter is de adsorptiecapaciteit van het aktief kool.
6. Vochtigheidsgraad. De relatieve vochtigheidsgraad van het gas of de lucht moet onder de 70% liggen.
 
Opmerking : een stoffilter geplaatst voor het aktief koolfilter verhoogt de standtijd aanzienlijk.
 
Adsorption capacity gases and vapours
d = highest adsorption - c = medium adsorption - b = weak adsorption - a = very low adsorption
         
         
b Acetaldehyde d Chloropicrin d Ethylene chloride b Methanol c Propionic aldehyde
d Acetic acid d Cigarette smoke d Ethylene chlorohydrin c Methyl acetate d Propyl acetate
d Acetic anhydride d Citrus fruits d EThylene dichloride c Methyl acrylate d Propyl alcohol
c Acetone d Cleaning compounds d Ethylene glycol c Methyl alcohol d Propyl chloride
c Acetonitrile c Combustion odours d Ethylene glycomonoethyl ether b Methyl bromide d Propyl ether
d Acetylene (=Ethyn) d Cooking odours c Ethylene oxide d Methyl butyl ketone d Propyl mercaptan
c Acrolein d Creosote d Fenol d Methyl cellosolve c Propylene
d Acrylic acid d Cresol c Fluortrichlormethane d Methyl cellosolve acetate d Propylene dichloride
d Acrylonitrile d Crotonaldehyde d Food aromas b Methyl chloride d Propylene glycol
d Adhesives d Cumene c Formaldehyde d Methyl chloroform b Propylene oxide
d Alcohol c Cyanides incl. Hydrogen Cyanide c Formic acid c Methyl cyanide d Purifying odours
d Aldrin d Cyclohexane d Freon 11 d Methyl cyclohexane d Putrescine
a Allyl chloride d Cyclohexanol d Freon 112 d Methyl cyclohexanol d Pyridine
b Amines d Cyclohexanone d Freon 113 d Methyl cyclohexanone d Rancid oils and fats
d Aminotoluene d Cyclohexane d Freon 114 c Methyl ether d Resins
b Ammonia d Cylcohexene c Freon 12 d Methyl ethyl ketone d Rubber
d Amyl acetate d Cyclopentadiene b Freon 22 b Methyl formate b Selenhydride
d Amyl alcohol d Decane of Higher Hydrocarbons d Furfural d Methyl isobutyl ketone d Silicon tetra chloride
d Amyl ether d Degreasing Solvents d Gasoline fumes c Methyl mercaptan d Skatole
c Anaesthetica c Deodorizers d Glycerol d Methyl methacrylate c Sludge odour
d Aniline d Detergents d Glyceryl triacetate c Methylal c Solvents (various)
d Animal odours d Dibromoethane d Glycol b Methylamine d Stale odours
d Antiseptics d Dichlorobenzene d Glycol chlorhydrine c Methylene chloride d Stable odours
c Arsine

d Dichloro-difloro-ethane

d Heptanes d Monochlorobenzene d Styrene
d Asphalt fumes c Dichloro-difloro-methane d Heptylene c Monoflurorotrichlormethane d Styrene monomer
d Benzaldehyde d Dichloro-difluoro-ethane d Hexamethylene diisocyanate d N-amyl ether c Sulfur dichloride
d Benzene d Dichloroethane c Hexanes d N-butanol b Sulfur dioxide SO2
d Benzine d Dichloroethylene d Hexanol d N-propanol b Sulfur gas
d Benzol c Dichloromethane c Hexene d Naphta c Sulfur trioxide
d Benzyl alcohol c Dichloromonofluoromethane c Hexyne d Naphtalene d Sulphuric acid
d Benzyl chloride d Dichloronitroethane d Hospital odours d Naphtalene diiscocyanate d Sulphuric anhydride
b Bromhydric acid d Dichloropropane d Human odours d Nicotine d Sulphurous compounds
d Bromine C Diesel oliedamp c Hydrazine c Nitric acid d Tar odours
d Bromofluoromethane d Diethyl acetone c Hydrobromide d Nitrobenzene b Tabacco smoke
d Bromoform d Diethyl aniline b Hydrochloric acid d Nitroethane d Tetrachloroethane
d Butaanzuur (=Boterzuur) d Diethyl disulfide c Hydrocyanic acid b Nitrogen dioxide d Tetrachloroethene
c Butadiene c Diethyl ether

b Hydrofluoric acid

d Nitroglycerine d Tetrachloroethylene
c Butanal d Diethyl ketone a Hydrogen d Nitromethane d Tetrahydrothiophene
b Butane c Diethylamine c Hydrogen bromide d Nitropropane c Tetrahydrofuran
d Butanol d Diethyldisulfide c Hydrogen chloride d Nitrotoluene d Thiophene
d Butanone c Dimethyl amine c Hydrogen cyanide d Nonanes d Toilet odours
b Butene d Dimethyl aniline c Hydrogen fluoride d O-dichlorbenzene d Tolud
d Butyl acetate d Dimethyl disulfide c Hydrogen iodide d Octanes d Toluene
d Butyl alcohols d Dimethyl formamide c Hydrogen sulfide d Octene d Toluene diisocyanate
d Butyl cellosolve d Dimethyl sulfate c Hydrogen arsenide a Octylene d Toluidine
d Butyl chloride d Dimethyl sulfide c I-valeric acid c Oil mist, fumes c Toxic gases
d Butyl ether c Dimethylamine d Iodine d Ozone d Trichloroethene
d Butyl glycol d Dimethylsulfate d Iodoform d P-phenylene diamine d Trichloroethylene
d Butyl mercaptan d Dimethylsulfide d Indole d Palamatic d Triethanolamine
c Butylene d Dioxane c Iodhydric acid a Palamatic acid b Triflurorobromomethane
b Butyne d Dipropyl ketone c Isobutaan c Pentanes b Trimethyl amine
c Butyraldehyde d Dodecane d Isophorone diisocyanate d Pentanone d Trimethyl benzene all insomers
d Butyric acid d Epichlorohydrin c Isoprene c Pentene d Trimethyl phosphite
d Camphor d Ethaanzuur c Isopropanol c Pentyne d trimethylexamethylene diisocyanate
d Caproaldehyde b Ethanal d Isopropyl acetate d Perchlorethylene d Turpetine
d Caprylic acid a Ethane c Isopropyl alcohol d Perfumes d Undecane
d Carbolic c Ether d Isopropyl ether d Petroleum naphta d Urea
c Carbon bisulphide d Etherachtige oliën b Isopropylamine d Pesticides c Valeraldehyde
a Carbon dioxide d Ethyl acetate d Jet fuel d Petrol vapours c Valeric
c Carbon disulfide d Ethyl acrylate d Jood d Phenol c Valeric aldehyde
a Carbon monoxide d Ethyl alcohol d Kerosene c Phosgene d Varnish fumes
d Carbon tetrachloride c Ethyl amine d Kresol d Plastic d Ventilation systems
a Carbonic acid d Ethyl benzene d Lactic acid d Poultry odours d Vinegar
b Carbonyl sulfide c Ethyl bromide d Leather c Product of incomplete combustion d Vinyl acetate
d Cellosolve c Ethyl chloride d Lucbricating oils & greases b Propane b Vinyl chloride
d Cellosolve acetate c Ethyl ether d Lysol d Propanol d Vinylcyanide
c Chlorine c Ethyl formate d Menthol c Propenal c Wool alcohol
d Chlorobenzene d Ethyl glycol c Mercaptans b Propene d Xylene
d Chlorobutadiene c Ethyl mercaptan d Mesitil oxide d Propenic acid d 1.2 Dichloromethane
d Chloroform c Ethyl silicate c Methanal c Propionaldehyde d 1.2.4 Trichlorobenzene
d Chloronitropropane a Ethylene a Methane d Propionic acid  
         

Filtermat filters
Telephone +32-3-711.03.57 or +32-3-710.65.50
Fax +32-3-711.03.58 or +32-3-710.65.58
Address Winninglaan 17, B-9140 Temse (Belgium)
Email info@filtermat.be
Website www.filtermat.be